Personel

Bilgi Teknolojileri Koordinatörü

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu

 

Akademik ve İdari Personel

Arş. Gör. Dr. İsmail TONBULOĞLU

Arş. Gör. Serkan SALTÜRK

Arş. Gör. Tuba SOYDAN SALTÜRK 

Abdullah Hilmi KARACA